Root Certyfikat CA ALFA :
Certyfikat główny CA Choszczno :
Klucz prywatny użytkownika:


Root Certyfikat CA ALFA :

1.Pobrać certyfikat CA (Centrum Certyfikacji) Alfa


2. Pojawi się okno informujące o przystąpieniu do pobierania pliku, wybieramy opcje "otwórz"


3. Dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami instalatora.


Wybieramy opcje "Zainstaluj certyfikat"


Po zapoznaniu się z Kreatorem Importu Certyfikatów wybieramy opcje "Dalej"


Nie ma potrzeby wskazywać osobnego magazynu certyfikatów. Pozwalamy więc kratorowi ulokować certyfikat automatycznie .


Wybieramy Opcje "Zakończ"


Wyświetli się Państwu komunikat dotyczący weryfikacji autentyczności certyfikatu. Zawiera on unikalny numer tzw. "Odcisk Palca" prosimy zweryfikować go z "Odciskiem Palca" umieszczonym na naszej stronie, aby sprawdzić numer prosimy przejść tutaj.
Po wybraniu opcji "Tak": pojawi się okno informujące o pomyślnym imporcie certyfikatu


Certyfikat główny CA Choszczno:

1.Pobrać certyfikat CA (Centrum Certyfikacji) Choszczno

2. Pojawi się okno informujące o przystąpieniu do pobierania pliku, wybieramy opcje "otwórz"

3. Dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami instalatora.


Wybieramy opcje "Zainstaluj certyfikat"


Po zapoznaniu się z Kreatorem Importu Certyfikatów wybieramy opcje "Dalej"


Nie ma potrzeby wskazywać osobnego magazynu certyfikatów. Pozwalamy więc kratorowi ulokować certyfikat automatycznie .


Wybieramy Opcje "Zakończ"


Klucz prywatny użytkownika :

1.Kliknąć na plik certyfikatu zanajdujący się na nośniku.


2. Pojawi się okno kreatora importu certyfikatu


Po zapoznaniu się z Kreatorem Importu Certyfikatów wybieramy opcje "Dalej"


Wybieramy Dalej aby zaimportować nasz certyfikat


Wpisujemy swoje hasło oraz włączamy opcje silnej ochrony klucza prywatnego.


Nie ma potrzeby wskazywać osobnego magazynu certyfikatów. Pozwalamy więc kratorowi ulokować certyfikat automatycznie.


Wybieramy Opcje "Zakończ"


Wybieramy opcje ustawiania poziomu zabezpieczeń


Ustawiamy poziom zabezpieczeń na wysoki i klikamy dalej


Wymyslamy i wprowadzamy hasło, które wymaga potwierdzenia w polu poniżej. Następnie dajemy opcje zakończ. Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie wyświetli się stosowny komunikat.


Urząd Miejski w Choszcznie ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno