Witamy w Centrum Certyfikacji ALFA TV

Strona ta została stworzona z myślą o zapoznaniu Państwa z naszą polityką certyfikacji, kodeksem postępowania certyfikacyjnego oraz umożliwia pobranie root certyfikatów.

Certyfikaty niekwalifikowane (powszechny podpis elektroniczny) pozwalają każdemu, kto z nich korzysta na identyfikację swojej tożsamości oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa przy elektronicznej wymianie danych. Umożliwiają bezpieczny dostęp do takich usług internetowych jak: bankowość, usługi administracyjne, komunikacja intranetowa stosowana w dużych firmach i korporacjach.

Certyfiakty wystawiane przez Wytwórnię Telewizyjno-Filmową "Alfa" spełniają wszystkie niezbędne wymogi do pełnienia roli Centrum Certyfikacji zawarte w ustawie o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001r.
Jako Centrum Certyfikacji wystawiamy tzw. certyfikaty niekwalifikowane, które zgodnie z Art. 8 ustawy o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001r. są całkowicie skuteczne i dozwolone z prawnego punktu widzenia:

Ust. 8: Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.

Art. 9 tej samej ustawy uprawnia nas natomiast do wystawiania certyfikatów dla poszczególnych jednostek.

Ust.1. Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych nie wymaga uzyskania zezwolenia, ani koncesji.

Ust.3. Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi certyfikacyjne na zasadach niezarobkowych także dla członków wspólnoty samorządowej.

  Umożliwiamy wystawienie certyfikatów:
 • dla bezpiecznej poczty
 • dla PGP
 • dla serwera WWW
 • dla serwera SSL
 • uwierzytelnienia w Internecie
 • dla elektronicznej wymiany dokumentów (podpis  dokumentów)

Ponadto oferujemy system E-Certyfikaty

System nasz umożliwia utworzenie Lokalnych Centrum Certyfikacji z nieograniczoną możliwością generowanie certyfikatów dla pracowników (powszechnych podpisów elektronicznych), a w wypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego także dla mieszkańców.

Dzięki posiadaniu przez daną jednostkę jednego certyfikatu głównego, który został wystawiony przez nasze Centrum Certyfikacji, zyskuje ona możliwość certyfikacji poszczególnych podmiotów w obrębie swojej organizacji i nie ma potrzeby za każdym razem, kiedy istnieje potrzeba wystawienia certyfikatu, zwracania się z tą sprawą do głównego centrum certyfikacji. Mimio to bezpieczeństwo wciąż zostaje zachowane, gdyż certyfikatem nadrzędnym pozostaje główny certyfikat Wytwórnii Telewizyjno-Filmowej "Alfa". Zaleta ta zdecydowanie wpływa na komfort i szybkość pracy danej jednostki

  System E-Certyfikaty dostępny jest w dwóch wersjach:
 • Lokalnych Centrów Certyfikacji dla Miast i Gmin
 • Centrów Certyfikacji dla Firm

© 2006 by Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa Alfa sp. z o.o